Urząd Gminy w Dubeninkach informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku istnieje możliwość zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.

W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz „Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące", a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowanie. Powyższa zmiana ułatwia Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się między urzędami. Zachęcamy do korzystania z tej nowej i uproszczonej formy czynności meldunkowej.

 

 


Wyszukiwarka

Loading