Rada Gminy Dubeninki uchwaliła wczoraj nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Jego ustalenie jest obowiązkiem ustawowym każdej gminy. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 


Wyszukiwarka

Loading