Dziś Gmina Dubeninki obroniła przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie uchwałę nr IX/51/11 Rady Gminy Dubeninki z dnia 10 listopada 2011r. Dotyczyła ona zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki".

Zaskarżyła ją grupa ekologów niezadowolonych z przyjętych w studium rozwiązań dopuszczających lokalizację na terenie gminy elektrowni wiatrowych. Sąd, po zapoznaniu się z argumentami obu stron, przyznał rację gminie i skargę oddalił jako niezasadną.

Przed sądem gminę reprezentowali wójt Ryszard Zieliński, sekretarz Stanisław Kosiński i radca prawny Barbara Wożniak. Wyrok jest nieprawomocny.

 

 


Wyszukiwarka

Loading