18 stycznia o godz. 10 zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Rozpoczęto ją życzeniami i wierszami oraz występami artystycznymi w wykonaniu uczniów kl. I i II Szkoły Podstawowej pod kierunkiem wychowawczyń M. Burby oraz A. Sawickiej. W dalszej części programu wystąpił chór „Zza Lasu" Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga. Po wysłuchaniu części artystycznej babcie i dziadkowie otrzymali laurki z życzeniami wykonane przez dzieci w szkole oraz w filii bibliotecznej i świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach. Po słodkim poczęstunku przyszła kolej na zabawy dla babć i dziadów z wnukami, przygotowane przez świetlicę wiejską. Przy wielkiej mobilizacji wnucząt, babcie i dziadkowie aktywnie włączyli się do zabaw takich jak: „Czy to moja wnuczka?", „O czyją babcię chodzi?", wspólny taniec z babcią i dziadkiem czy poleczka dla babci i dziadka. Wspólna zabawa dała wiele radości zarówno dzieciom jak i seniorom, którzy dziękowali za mile spędzony czas.

Organizatorem uroczystości było Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach - świetlica wiejska w Żytkiejmach.

 

 


fot. U. Rywacka
więcej zdjęć na www.facebook.com/GOLDAP.INFO


Wyszukiwarka

Loading