Urząd Gminy Dubeninki informuje, że 31 grudnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona następujące ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego:

  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy
  • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem w formie, o której mowa w art. 33 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego
  • wprowadzenie możliwości „automatycznego" wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu
  • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego
  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy
  • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów
  • likwidację obowiązków właścicieli, sołtysów, dozorców, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników

W/w ustawą przesunięto termin wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności na dzień 1 stycznia 2015r. Zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem 1 stycznia 2016r.

 

 


Wyszukiwarka

Loading