Był rok 2007. W październiku powstał statut, 13 grudnia Sąd Rejonowy w Olsztynie dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ten sposób powstało stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga". 12 stycznia w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach stowarzyszenie będzie świętować 5-lecie swojej działalności.

Prezesem tej bardzo prężnie działającej organizacji pozarządowej jest Bożena Mikielska. wiceprezesem Lucyna Jabłońska. Funkcję skarbnika pełni Zofia Krzyżewska, sekretarzem jest Dorota Hołodowska. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ul. Marii Konopnickiej 6/10 w Żytkiejmach.

 

 

Celem stowarzyszenia, jak można przeczytać w statucie, jest: integracja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego; współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze; współpraca z władzami samorządowymi; zapobieganie patologiom i uzależnieniom; działanie w zakresie pomocy społecznej; działanie na rzecz ochrony środowiska; rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu; edukacja; rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej; działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej; promocja gminy w szczególności środowiska lokalnego; upowszechnianie informacji o możliwościach wykorzystywania potencjału lokalnego i rozwiązywanie problemów lokalnych.

Przez pięć lat działalności Żytkiejmska Struga zrealizowała wiele projektów i imprez, przede wszystkim integrujących na różne sposoby lokalną społeczność. Stowarzyszenie jest m.in. organizatorem „Święta Sękacza" - imprezy, która w sierpniu z roku na rok przyciąga coraz więcej ludzi. Można wręcz powiedzieć, że ma ona już charakter regionalny (na ostatnim „sękaczewie" można było spotkać mieszkańców z wielu zakątków północno-wschodniej Polski), a nawet międzynarodowy. Język litewski jest już bowiem przy słyszalny przy stoiskach, towarzyszących imprezie.

Stowarzyszeniu życzymy z okazji urodzin wszystkiego najlepszego i jak najdłuższej, tak prężnej działalności :)


Wyszukiwarka

Loading