Wysokość podatku rolnego uzależniona jest od ceny żyta, ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny. Chcąc obniżyć wysokość obciążeń podatkowych dla swoich mieszkańców, rady gmin mogą kwotę bazową obniżyć. Z prawa takiego skorzystała Rada Gminy Dubeninki.

 

 

Na rok 2012 cena żyta za kwintal, a więc kwota bazowa do podatku rolnego została ustalona na 45zł (maksymalna wynosiła 72zł). W tym roku komisje rady w trakcie dyskusji ustaliły, że kwota ta będzie wynosiła 50zł (maksymalna 75zł). Podczas posiedzenia Rady Gminy radny Edward Sosnowski przypomniał, że podczas komisji była też propozycja, by kwota ta wynosiła 55zł i takową propozycję złożył na sesji. Dodatkowe pieniądze miałyby być przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, przede wszystkim wiosną. Wiosek radnego po kilkunastominutowej dyskusji uzyskał poparcie większości radnych (7-6-1). Uchwała także została przyjęta tym samym stosunkiem głosów.

Osoby płacące podatek rolny w gminie Dubeninki zapłacą w przyszłym roku łącznie o ok. 100 tysięcy więcej niż w bieżącym roku.


Wyszukiwarka

Loading