Rada gminy Banie Mazurskie w kadencji 2024-2029 rozpoczęła swoją działalność. Dziś odbyła się pierwsze posiedzenie rady. Prowadziła je najstarsza wiekiem radna Stefania Urbańska.

Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli też ślubowanie. Pierwszą decyzją, jaką nowe władze musiały podjąć, był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono dwie osoby: Stefanię Urbańską i Irenę Łobacz. Druga z pań nie wyraziła jednak zgody, tym samym głosowano jedynie nad kandydaturą Stefanii Urbańskiej. W głosowaniu tajnym zagłosowało za nią 12 radnych, tym samym ponownie została wybrana przewodniczącą rady.

Na stanowisko wiceprzewodniczącego jedynym kandydatem był Artur Ozimek i on również uzyskał w tajnym głosowaniu poparcie większości włodarzy.

W trakcie obrad nowi radni odebrali też ślubowanie wójta gminy Łukasza Kulisia, ustalili jego wynagrodzenie, a także przyjęli uchwałę o zmianie statutu gminy i wyrazili stanowisko w sprawie planów uznania części lasów za ochronne.

W skład nowej rady gminy Banie Mazurskie wchodzą: Irena Łobacz, Stefania Urbańska, Beata Perżyło, Marta Kalwajtys,  Beata Sereda, Barbara Rabiczko, Piotr Załuski, Adam Wawer, Dariusz Czygier, Artur Ozimek, Daniel Gotowski, Roman Daszkiewicz, Maciej Fiedorowicz, Piotr Warcaba i Jarosław Dyczewski.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.