We Wróblu symbolicznie przecięto dziś wstęgę i oddano do użytku wyremontowane przez gminę Banie Mazurskie dwa odcinki dróg o łącznej długości około 1,5 kilometra.

Między innymi poprawiono pobocza i ułożono bitumiczną nawierzchnię. Wartość inwestycji to 1.867.658,04 złotych. Gmina uzyskała na jej realizację dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.774.275,13PLN. W krótkiej uroczystości uczestniczyli mieszkańcy, wójt Łukasz Kuliś wraz z zastępca Ireną Łobacz, przewodnicząca rady gminy Stefania Urbańska wraz kilkorgiem radnych. Pewnym zaskoczeniem, wyrażanym również przez część mieszkańców, była nieobecność w tej ostatniej grupie Pawła Czyża - radnego z okręgu wyborczego obejmującego m.in. Wróbel, bardzo aktywnego w internecie i na sesjach rady gminy.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi wszyscy przenieśli się do Klubu Senior + we Wróblu, gdzie przygotowany został poczęstunek. Była to też okazja to luźnych rozmów mieszkańców z włodarzami.

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.