W wyborach samorządowych w 2018 roku otrzymał głosy 52 wyborców w okręgu wyborczym nr 7, pokonał dwoje kontrkandydatów i został radnym rady gminy Banie Mazurskie. Przez 4 lata jeśli bywał obecny na posiedzeniach rady gminy, był w zdecydowanej opozycji do wójta Łukasza Kulisia. Teraz postanowił zrezygnować ze sprawowanej funkcji społecznej. Mowa o Andrzeju Leśniaku. Wczoraj w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego ukazało się postanowienie komisarza wyborczego w sprawie wygaśnięcia w dniem 1 grudnia br. jego mandatu radnego.

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje miejscowości: Gryżewo, Czupowo, Szarek, Ustronie, Ziemiany, Kulsze, Wróbel i Stadnica. W najbliższych miesiącach w okręgu tym powinny odbyć się wybory uzupełniające.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!