Wójt gminy Łukasz Kuliś odebrał promesę gwarantującą dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Rapa - Mieduniszki Wielkie. To kolejna z inwestycji, zaraz po m.in. przebudowie traktów w Baniach Mazurskich, Widgirach czy Żabinie, na której realizację gmina Banie Mazurskie pozyskuje środki zewnętrzne.

W ramach przedsięwzięcia drogę z Rapy do Mieduniszek Wielkich pokryje masa bitumiczna. Zostanie ona wylana na długości około 2,4km. Nowa nawierzchnia wpłynie zarówno na bezpieczeństwo, jak i komfort uczestników ruchu. Obecnie żwirowa trasa choć przejezdna, to nie jest w stanie zagwarantować mieszkańcom tak dogodnych warunków dojazdu do swoich miejsc zamieszkania, jak droga w pełni utwardzona. Warto również zaznaczyć, że tak wykonany trakt nie będzie wymagał bieżących oraz nierzadko kosztownych prac naprawczych.

Na realizację tego zadania gminie Banie Mazurskie uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 3,528 mln. złotych.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!