Podczas styczniowej sesji rada gminy Banie Mazurskie podjęła uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. W związku z grudniową zmianą ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, dotychczasowa uchwała straciła z końcem ubiegłego roku.

Rada gminy zdecydowała, że ekwiwalent pieniężny będzie wynosił:

  • 23zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP
  • 5zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez PSP, gminę lub inne uprawnione podmioty.

Uchwała wejdzie w życie w ciągu 14 dni opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i będzie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia br.

Uchwalone stawki godzinowe są takie same, jakie obowiązywały dotychczas. Różnica będzie jednak w ich  naliczaniu. Do końca roku za niepełne godziny ekiwalent był wypłacany proporcjonalnie (np. za 38 minut było wypłacane 38/60 stawki godzinowej). Od 1 stycznia będzie to za każdą rozpoczętą godzinę (czyli za 1 godzinę i 5 minut będzie wypłacana kwota za 2 godziny).

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!