Rada gminy Banie Mazurskie podczas ostatniej sesji zmieniła wysokość wynagrodzenia przysługującego wójtowi Łukaszowi Kulisiowi. Choć będzie zarabiał znacznie więcej niż dotychczas to wynagrodzenie będzie na najniższym możliwym poziomie przewidzianym w aktualnie obowiązujących przepisach.

Wynagrodzenie wójta składać się będzie z następujących składników:

  • wynagrodzenie zasadnicze 8200zł (zgodnie z przepisami minimum to 8200zł, maksimum to 10250zł; dotychczas wójt otrzymywał 4700zł)
  • dodatek funkcyjny 2520zł (zgodnie z przepisami minimum to 2520zł, maksimum to 3150zł; dotychczas wójt otrzymywał 1800zł)
  • dodatek specjalny 3216zł (zgodnie z przepisami minimum to 3216zł, maksimum to 4020zł; dotychczas wójt otrzymywał 2600zł)
  • dodatek za wieloletnią pracę i inne świadczenia, zgodnie z właściwymi przepisami

W trakcie sesji w imieniu komisji ds. budżetu jej przewodniczący Adam Wawer złożył wniosek formalny, by wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 9 tysięcy złotych. Nie uzyskał on jednak poparcia włodarzy (za było 3 radnych, 7 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu).

Nowa wysokość wynagrodzenia będzie obowiązywała z datą wsteczną od 1 sierpnia br. Oznacza to, że wójt otrzyma wyrównanie odebranego już wynagrodzenia do przyjętych przez radę nowych kwot.

Za przyjęciem uchwały o nowej wysokości wynagrodzenia było 8 radnych, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

 

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!