Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich. Wpłynęła jedna oferta, a złożyła ją Małgorzata Podgórska mieszkająca w Wilkasach koło Giżycka.

- Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznano, iż kandydatka posiada predyspozycje oraz odpowiednią wiedzę, a tym samym rokuje prawidłowe wykonywanie zadań na tym stanowisku pracy - napisał wójt Łukasz Kuliś w informacji o wynikach naboru.

Małgorzata Podgórska dotychczas pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku. Dziś rozpoczęła pracę w Baniach Mazurskich. Zawarta została z nią umowa o pracę na pół roku, która później może zostać przedłużona na czas nieokreślony.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!