WRÓBEL. Dziś kilka minut po godzinie 13 we Wróblu policjanci z gołdapskiej drogówki zatrzymali citroena, który przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas kontroli funkcjonariusze ustalili, że stan drogomierza nie zgadza się z danymi uzyskanymi z bazy danych. Badanie techniczne auta wykonywane było w maju 2019 roku, wówczas stan licznika wynosił blisko 281 tysięcy kilometrów. Podczas dzisiejszej kontroli wskazanie było na poziomie 265.202 kilometrów, a więc „brakowało” prawie16 tysięcy. Citroen prosto z drogi trafił na policyjny parking celem wyjaśnienia sprawy.

Zgodnie z §12 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 listopada 2019 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjant kontrolujący pojazd zatrzymany do kontroli dokonuje odczytu wskazań drogomierza.

Za zmianę wskazania drogomierza grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Tej samej karze podlega ten, kto zleca taką „korektę” licznika. Mówi o tym art. 306a Kodeksu karnego

Art. 306a. KK
Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru
§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

KPP w Gołdapi


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka