BANIE MAZ. 1 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy dotyczące przedstawienia diagnozy potrzeb kulturowych społeczności gminy Banie Mazurskie. Diagnoza jest pierwszą częścią projektu realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019”, z którego nasz ośrodek otrzymał dofinansowanie. Celem programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

GOKiP w Baniach Mazurskich

 

 


Wyszukiwarka

Loading