RAPA. Dziś odbył się odbiór końcowy prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkowej piramidzie w Rapie. Umowa z wykonawcą robót podpisana została 17 lipca br. i chwilę później one ruszyły.

Piramidę znowu można oglądać, chodząc dokoła niej. Do środka można zaglądać przez okna. Wejść do środka nie będzie można.

Odwiedzając piramidę warto mieć na uwadze, że oprócz tego, że jest ona ciekawym zabytkiem, to jest przede wszystkim grobowcem - miejscem spoczynku członków rodziny pruskiego rodu von Fahrenheid. I tak jak należy zachowywać się powagą i kulturą na cmentarzach, tak samo wypada zachowywać się i tu.


fot. Urszula Anuszkiewicz




 

 




Wyszukiwarka

Loading