BANIE MAZ. Mieszkańcy gminy Banie Mazurskie już pierwszej turze wybrali Łukasza Kulisia na wójta w kadencji 2018-2023. Wczoraj podczas sesji rady gminy złożył on ślubowanie. Zakończył je słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.Rada gminy ustaliła też wczoraj jego wynagrodzenie:

  • wynagrodzenie zasadnicze - 4700zł
  • dodatek funkcyjny - 1800zł
  • dodatek specjalny - 2600zł (40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)
  • dodatek za wieloletnią pracę - 470zł (10% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten będzie wzrastał o 1% za każdy dalszy rok pracy od dnia 1 listopada każdego roku aż do osiągnięcia 20%)

Przez najbliższe 12 miesięcy Łukasz Kuliś będzie więc zarabiał 9570zł brutto. Z każdym kolejnym rokiem będzie minimalnie wzrastało.

 

 
Wyszukiwarka

Loading