BANIE MAZ. Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie rady gminy Banie Mazurskie w kadencji 2018-2023. Piętnaściorgu radnym wręczono zaświadczenia o wyborze na radnych, następnie złożyli oni ślubowanie. Prowadząca obrady Irena Kogut odczytała rotę ślubowania, następnie każdy wypowiadał słowo „ślubuję”. Można było też dodać zwrot „Tak mi dopomóż Bóg”, tak uczynił jednak tylko Mirosław Kwit.

Rada dokonała wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącą została ponownie Stefania Urbańska. Wiceprzewodniczącym wybrano Artura Ozimka. Radni przyjęli też ślubowanie wójta i ustalili jego wynagrodzenie.

W skład nowej rady gminy wchodzą: Tomasz Kunio, Adam Wawer, Dariusz Czygier, Mariusz Drozd, Stefania Urbańska, Artur Ozimek, Andrzej Leśniak, Irena Kogut, Mirosław Kwit, Roman Daszkiewicz, Beata Sereda, Izabela Rant, Paweł Dejnak, Piotr Warcaba i Edward Tepyło. 9 mandatów uzyskali radni z KWW Dalszy Rozwój (komitet Łukasza Kulisia), 4 mandaty uzyskali kandydaci z KWW Razem dla Dobra Gminy Banie Mazurskie (komitet Łukasza Kondratowicza), zaś 2 mandaty kandydaci z KWW Panorama (komitet Ryszarda Bogusza). 

 
Wyszukiwarka

Loading