BANIE MAZ. „Emilia Sukertowa-Biedrawina - znana i nieznana” to tytuł wystawy, którą od 14 listopada prezentowana jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich. Przedstawia życie i działalność polskiej pisarki, działaczki społeczno-oświatowej związanej z terenem Warmii i Mazur.

Ekspozycja została wypożyczona z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, powstała z okazji 130 rocznicy urodzin pisarki.

Emilia Sukertowa-Biedrawina działała w Mazurskim Komitecie Plebiscytowym, w Związku Obrony Kresów Zachodnich. Między innymi dzięki jej staraniom w 1927 roku powstało w Działdowie Muzeum Mazurskie, w którym była potem kustoszem.

GBP w Baniach Maz.

 

 
Wyszukiwarka

Loading