BANIE MAZ. W ubiegłym tygodniu rada gminy Banie Mazurskie uchwaliła nowy statut gminy. Jeśli wojewoda go nie zakwestionuje, będzie obowiązywał od nowej kadencji samorządu.

Nowy statut przewiduje powoływanie przez radę gminy czterech komisji:

  • rewizyjnej
  • skarg, wniosków i petycji
  • rozwoju gminy, budżetu , rolnictwa i ochrony środowiska
  • zdrowia, oświaty, kultury i porządku publicznego

W ich skład będzie musiało wchodzić po co najmniej 5 radnych.

Głosowania mają odbywać się za pomocą urządzeń elektronicznych, by bezproblemowo można było określić, który radny jak głosował. Gdy nie będzie możliwe głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych, każdy radny będzie przy głosowaniu musiał powiedzieć, czy jest za, przeciw czy wstrzymuje się od głosu. Jego głos będzie musiał być zapisny w protokole.

Informacje o terminach obrad rady lub komisji będą musiały być podawane do publicznej wiadomości najpóźniej na 3 dni przed ich posiedzeniami. Statut dopuszcza skrócenie tego terminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jednak nie precyzuje, czym są takie przypadki.

Pełna treść statutu dostępna jest w BIP gminy Banie Mazurskie. Uchwała w sprawie jego przyjęcia została podjęta przez radnych jednogłośnie (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu).

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest zamknięta do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading