BANIE MAZ. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich otrzymała dofinansowanie w wysokości 4550 złotych na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Zakupione nowości wydawnicze w październiku i listopadzie wzbogacą księgozbiór naszej biblioteki.

GBP w Baniach Maz.

 

 
Wyszukiwarka

Loading