Loading


BANIE MAZ. Kolejny w tej kadencji list otwarty postanowił napisać wójt Łukasz Kuliś do starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka. Temat jak zawsze ten sam - drogi powiatowe na terenie gminy Banie Mazurskie.

Zważywszy na to, że starosta Andrzej Ciołek nie ma czasu rozmawiać z radnymi gminnymi (lub traktuje ich z góry jak podczas jednej ubiegłorocznych z sesji rady gminy, kiedy to nakrzyczał na radę i wójta, po czym opuścił posiedzenie, nie dając szansy radnym na odpowiedź; włodarzy gminnych oraz  obecnych na sesji sołtysów i mieszkańców bardzo zbulwersowało wówczas zachowanie powiatowego włodarza), taka forma kontaktu między samorządami nie dziwi.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu.