Loading


BANIE MAZ. Konkurs na najładniejszą posesję w gminie Banie Mazurskie organizują Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich oraz Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku.

Zgłoszenia chętnych do udziału przyjmowane będą od 16 do 30 kwietnia. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi we wrześniu podczas gminnych dożynek. Szczegółowe informacje na plakacie oraz w regulaminie.