Loading
 
 
 
 


BANIE MAZ. 13 marca wójt Łukasz Kuliś przy kontrasygnacie skarbnika Władysława Biłasa podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie przebudowy ul. Słonecznej w Baniach Mazurskich. Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości obecnie żwirowa, pełna ubytków droga, zamieni się w komfortową i bezpieczną trasę o nawierzchni bitumicznej. Wykonanie tej inwestycji sprawi, że w połączeniu ze zrealizowaniem zeszłorocznej inwestycji dot. przebudowy ul. Jasnej, którą również obecnie pokrywa asfalt, w Baniach Mazurskich powstanie w pełni funkcjonalne połączenie drogowe o nawierzchni najwyższej jakości. Efektem kolejno realizowanych inwestycji będzie znacznie wygodniejszy dojazd mieszkańców do swoich miejsc zamieszkania, sklepów i obiektów użyteczności publicznej, takich jak np. cmentarz komunalny, na którego terenie w ostatnim czasie również wykonano wiele prac, doprowadzających jego estetykę oraz funkcjonalność do prawidłowego stanu.

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich