Loading
 
 
 
 


BANIE MAZ. 20 lutego uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich spotkali się z dowódcą 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Rajmundem Andrzejczakiem oraz starszym podoficerem dowództwa st. chor. sztab. Andrzejem Woltmannem, którzy przeprowadzili lekcję nowoczesnego patriotyzmu.

Pracując z młodzieżą, nauczyciele kształtują pozytywne postawy wobec ojczyzny, życia ludzkiego i przyrody. Rodzice wierzą w to, że szkoła dołoży wszelkich starań i zapewni im tę edukację. Najważniejsi żołnierze 12 dywizji przeprowadzili wspólnie spotkanie dotyczące patriotyzmu, postaw patriotycznych oraz współczesnego rozumienia tego zagadnienia. Generał Andrzejczak wspólnie ze st. chor. sztab. Woltmannem pytali uczniów tej niedużej mazurskiej szkoły "Co dla nich znaczy patriotyzm, co oznaczają dla nich barwy narodowe, jakie znają symbole, kto to jest patriota"? Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane, ale trzeba przyznać, że temat potraktowany był z ogromnym szacunkiem i zaangażowaniem a wypowiedzi bardzo pozytywne. Dla jednych przejawem patriotyzmu jest śpiewanie hymnu, uczestnictwo w uroczystościach o charakterze patriotycznym, dla innych dbałość o polskie tradycje. Podczas spotkania dla najbardziej aktywnych wręczane były drobne upominki podarowane przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Młodzież szkolna z uwagą i skupieniem wysłuchała co na temat patriotyzmu mają do powiedzenia najważniejsi żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.