BANIE MAZ. Kolejne zajęcia komputerowe dla dorosłych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich. Uczestnicy zajęć w styczniu spotykali się dwa razy w tygodniu. Tematy odbytych zajęć:
  - klawiatura i jej możliwości
  - strony internetowe, jak szukać i zapisywać w wyszukiwarce Google informacje, które nas interesują,
  - darmowe konto pocztowe, skrzynka e-mail
  - modyfikowanie, obróbka i zapisywanie zdjęć
  - wstawianie, rysowanie tabeli

GBP w Baniach Maz.

 

 
Wyszukiwarka

Loading