Loading
 
 
 
 


GOŁDAP. 29 listopada w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się posiedzenie zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi. Na samym początku spotkania starosta gołdapski Andrzej Ciołek (będący również prezesem zarządu) odznaczył przyznanym już wiosną Medalem „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego” dh. Katarzynę Żelaźniak. Pani Katarzyna na wysokim poziomie realizuje misję na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie gołdapskim. Ponadto to właśnie ona jest główną pomysłodawczynią i osobą zajmującą się krwiodawstwem w OSP w Surminach. Dzięki jej działalności oraz druhów z OSP od 2015 roku udało się pozyskać podczas akcji krwiodawczych aż 100 litrów krwi. Gratulujemy wspaniałej inicjatywy.

W dalszej części posiedzenia druhowie zapoznali się m.in. z informacją na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także przyjęli plan działalności zarządu na rok 2018.

Ewelina Kuczyńska
Starostwo Powiatowe w Gołdapi