Loading
 
 
 
 


BANIE MAZ. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową domów i posesji w gminie Banie Mazurskie. Zgłoszenia przyjmowane są siedzibie GOKiP do 15 grudnia. Komisja dokona przeglądów złoszonych domów i posesji w dniach 20 grudnia - 5 stycznia. Ogłoszenie wyników nastapi około 9 stycznia. Nagrodzeni zostaną autorzy 4 najładniejszych dekoracji.