Loading
 

GM. BANIE MAZUSRKIE. W związku z podpisanym porozumieniem z wojewodą warmińsko-mazurskim, gmina Banie Mazurskie otrzymała dotację, w ramach której przystąpiła do działań mających na celu poprawę stanu cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Miejsca pochówków są porządkowane oraz pozbawiane nadmiaru roślinności, a dzięki m.in. uczytelnianiu inskrypcji, nadszarpnięte upływem czasu pomniki na nowo odzyskują swoją powagę. W konsekwencji corocznych, systematycznych prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowych, pamięć o poległych żołnierzach została przywrócona, a estetyka miejsc ich spoczynku uległa diametralnej poprawie.

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich