Loading
 

LISY/ŻYTKIEJMY. 5 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Lisach uczestniczyli w wycieczce do Żytkiejm, do siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Najpierw odbyły się zajęcia stacjonarne w multimedialnej sali edukacyjnej "Mokradła Puszczy Rominckiej". W zaciemnionej sali, punktowo podświetlanej halogenami, uczniowie obejrzeli kilka dioram poświęconych obszarom podmokłym puszczy. Poznali tam też zwierzęta żyjące nad rozlewiskiem bobrowym, a także w oczku wodnym zobaczyli ols, bór bagienny i torfowisko wysokie z charakterystyczną roślinnością. W trakcie zwiedzania dzieci sprawdzały też swoją wiedzę, spostrzegawczość i wyobraźnię. W sąsiedniej sali ekspozycji ukazującej walory Puszczy Rominckiej znajduje się tablica dźwiękowa „Leśny koncert”, dzięki której uczniowie wsłuchiwali się w odgłosy, jakimi rozbrzmiewa las, rozpoznawali głosy zwierząt, jakie zamieszkują puszczę. Następnie udali się na zajęcia terenowe -pieszą wycieczkę po Puszczy Rominckiej. Przewodnicy przygotowali dzieciom zadania, opierające się na obserwacji i badaniu przyrody. Zwycięska grupa otrzymała nagrody, a wszyscy upominki związane z puszczą. Uczestnictwo w grach i zabawach aktywizujących dostarczyły dzieciom wielu pozytywnych wrażeń związanych z obcowaniem z otaczającą przyrodą oraz radości z rywalizacji . Na koniec zajęć odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lisach składają serdeczne podziękowania dyrekcji i pracownikom Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej za piękny, pełen wrażeń i emocji, ale też i wiedzy jesienny spacer po puszczy.

Wyjazd uczniów był częścią realizowanego projektu wspólnie z PKPR w Żykiejmach, w ramach którego szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie klasopracowni.

Dorota Derkowska, SP w Lisach