Loading

GMINA BANIE MAZ. 29 lipca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich po ujawnieniu śladów przekroczenia granicy wbrew przepisom, przy pomocy psa służbowego natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Pies podjął trop i wskazał kierunek prawdopodobnego odejścia osoby. Funkcjonariusze SG trafili do 54-letniego obywatela Wielkiej Brytanii, który przyznał się do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej poza przejściem granicznym. Wyjaśnił, że chciał zobaczyć jak wygląda granica polsko-rosyjska. Turysta został ukarany mandatem karnym za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom.

Straż Graniczna po raz kolejny apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek, grzybobrania, polowania czy spacerowania w okolicach granicy państwowej. Przestrzega też przed konsekwencjami karnymi w przypadku przekroczenia granicy państwa w miejscach do tego niewyznaczonych np. aby zrobić sobie pamiątkową fotografię czy z bliska obejrzeć słupy Polski i Rosji. Zachowania takie stanowią czyny karalne określone w Kodeksie karnym lub Kodeksie wykroczeń, w zależności od okoliczności czynu. Zagrożone są karą grzywny do 500 zł bądź karą pozbawienia wolności do 3 lat.

 

 

 

logowanie