Loading

BANIE MAZ. 7 lipca w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich odbyło się spotkanie wójta Łukasza Kulisia z naczelnikami i prezesami jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Jego celem było omówienie występujących problemów oraz zapoznanie się z potrzebami strażaków oraz możliwymi działaniami, które przyczyniłyby się do rozwoju jednostek OSP.

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich

 

 

 

logowanie