Loading

BANIE MAZ. 6 lipca w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym dniu mieliśmy zaszczyt wyróżnić 2 pary małżeńskie: Marię i Ireneusza Olbrysiów oraz Bogusławę i Jana Orzełów. Jubilaci zostali uhonorowani medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez prezydenta RP.

Tak długoletnie trwanie w związku małżeńskim jest wspaniałym owocem wzajemnej miłości, wierności, zrozumienia i szacunku wobec siebie, a jednocześnie doskonałym przykładem dla młodego pokolenia, które ma zaszczyt i możliwość czerpania wzorców z wyróżnionych dzisiejszego dnia par.

UG w Baniach Mazurskich

 

 

 

logowanie