Loading


BANIE MAZ. Gminna biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich ogłasza konkursu plastyczny dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Kartka urodzinowa dla biblioteki”. Udział w nim mogą wziąć dzieci z klas 1-6 ze szkół podstawowych z terenu gminy Banie Mazurskie. Prace należy dostarczyć organizatorowi do 30 maja. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 31 maja, wręczenie nagród zwycięzcom przewidziane jest 7 czerwca. 

 

logowanie