Loading

BANIE MAZ. W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, 28 kwietnia Gminą Bibliotekę Publiczną w Baniach Mazurskich odwiedzili uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich. Zaproszenie do głośnego czytania przyjęli wójt Łukasz Kuliś i sekretarz gminy Irena Łobacz.

Nasi goście przeczytali baśń Lucyny Krzemienieckiej pt. "O wiośnie w lesie i o wiewiórki ważnym interesie" i opowiadanie Jujj Wieslander pt. "Mama Mu na rybach". Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania przez gości, związane z tematem bajek. Na koniec uczniowie gromkimi brawami podziękowali wójtowi i sekretarz za mile spędzony czas w bibliotece. (BP w Baniach Maz.)

 

 

 

logowanie