Loading

BANIE MAZ. W ubiegłym tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich odbyła się pierwsza w tym roku zorganizowana przez nas akcja krwiodawcza pod hasłem "Strażacka Krwinka". Akcja ta odbyła się także w ramach kampanii "spoKREWnieni służbą", którą patronatem objął minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Jest to ogólnopolska akcja krwiodawstwa mająca na celu oddanie hołdu żołnierzom wyklętym.

Do oddania drogocennego płynu zgłosiły się 22 osoby. Po badaniu doktor pozwolił to uczynić dla 17.

Chcielibyśmy podziękować Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Gołdapi , Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisach oraz Wam nasi drodzy krwiodawcy z naszej gminy za przyłączenie się do akcji. Słowa podziękowania należą się także dla wójta naszej gminy Łukasza Kulisia, który wręczył pamiątkowe kalendarze z logo gminy Banie Mazurskie paniom i doktorowi z WCKiK w Ełku, oraz na nasze ręce prezent niespodziankę ostatniemu dawcy. Dziękujemy także dyrektor GOKiP Beacie Budzińskiej za udostępnienie lokum.

Dla nas strażaków-ratowników życie ludzkie jest najwyższą wartością. Ratujemy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, ale także poprzez honorowe oddawanie krwi. To najcenniejszy dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi.

OSP w Surminach, organizator akcji

"Oddawać własną krew dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia...
Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata"
św. Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawcy 2004r.

 

 

 

logowanie