BANIE MAZ. Jednym z przejawów terroru i okrucieństwa państwa niemieckiego w czasie II wojny światowej była zagłada narodu żydowskiego. Dla oddania hołdu pomordowanym, w Gminnej Bibliotece Publicznej powstała wystawa upamiętniająca tamte wydarzenia. Tematycznie poświęcona jest ratowaniu ludności żydowskiej przez Polaków w okresie okupacji hitlerowskiej. Oprócz cennych ilustracji ukazujących bohaterstwo i poświęcenie naszych rodaków można przeczytać utwory poetyckie o tematyce wojennej, m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - poety i żołnierza, który w młodym wieku stracił życie w obronie ojczyzny.

Wystawę przygotowały dziewczęta z gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!