Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. W. J. Raczkiewicza w Gołdapi prowadzi nabór na rok szkolny 2024/2025.

 

Szkoła oferuje naukę na: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, flecie, klarnecie, trąbce, saksofonie, sakshornie i perkusji.

 

Nabór prowadzony jest na podstawie badania, które obejmuje: ocenę słuchu, warunków głosowych, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, sprawności ruchowej i predyspozycji do danego instrumentu.

 

Warunkiem dopuszczenia dziecka do przesłuchań jest złożenie do 20 czerwca w sekretariacie szkoły:

  • wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły (pobierz: docx, pdf)
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej wydanego przez lekarza POZ (pobierz)

 

Terminy badania przydatności:

  • 28-29 maja
  • 7 czerwca
  • 14 czerwca
  • 20 czerwca

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Partyzantów 31 w Gołdapi lub pod numerem telefonu 87-615-15-72.

 

Zapoznaj się też:

 

DOŁĄCZ DO NAS, BYŚMY RAZEM MOGLI POZNAWAĆ I TWORZYĆ MUZYKĘ