Jak się okazuje poruszenie tematu zgodności, zasadności zapisów o naliczaniu rat kredytowych w przypadku kredytów frankowych odbiło się pozytywnym echem również na sytuacji kredytobiorców złotówkowych. Chodzi o wskaźnik WIBOR, którego nadużycia stały się podstawą do unieważnienia tychże zapisów i poprawy sytuacji kredytobiorców, których umowy kredytowe bazowały na WIBOR.

Zmiany w ustawodawstwie dotyczące WIBOR

Należy jednak pamiętać, iż w gestii kredytobiorcy jest zadbanie o swój interes, zdobywając wiedzę, podejmując odpowiednie kroki jak chociażby pozew do sądu.

Unieważnienie kredytu opartego o WIBOR a unieważnienie kredytu frankowego

Medialnie stało się głośno o możliwości unieważnienia kredytu bazującego na WIBOR, jednak należy podkreślić, iż zasady dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich są różne i nie są analogiczne. Pierwszą zasadniczą różnicą jest to, iż kredyty w szwajcarskiej walucie sąd ma obowiązek unieważnić w całości z powodu występowania zapisów abuzywnych, bez wnikania czy jest to jeden zapis czy kilka. W przypadku kredytów złotówkowych unieważnieniu podlega dany zapis lub grupa zapisów, pewna część umowy kredytowej która tyczy się wskaźnika WIBOR. Jest to bezsprzecznie stumilowy krok na korzyść kredytobiorców, jednak frankowicze mają w tym wypadku większe przywileje.

Kancelarie frankowe rozszerzają zakres usług

Porady i konsultacje prawne w kwestiach związanych z kredytami w CHF, zwłaszcza unieważnienia kredytów przejęły kancelarie frankowe wyspecjalizowane w tej właśnie dziedzinie. Kancelaria kredyty frankowe dziś poprzez analogię udzielają one również porad kredytobiorcom poszkodowanym przez wskaźnik WIBOR, a raczej zapisy umowne oparte o WIBOR. To doskonały sposób, aby zorientować się w swojej sytuacji, jakie kredytobiorca ma prawa, czy przysługuje mu z tego tytułu roszczenie i czy dana umowa jest abuzywna.

Rosnąca świadomość i większa ostrożność

Kredytobiorcy nauczeni przykładem frankowiczów są obecnie o wiele bardziej ostrożni w podejmowaniu decyzji kredytowych. Ponadto warto nadmienić, iż rośnie też świadomość swoich praw w razie, kiedy są one przez banki nadużywane. To właśnie przykład kredytobiorców pozywających banki z powodu nadużyć w korzystaniu z WIBOR i tym samym zawyżaniu rat zobowiązania poprzez niezgodną z prawem politykę swobody w kreacji wysokości raty. Informacji o zasadach na jakich można unieważnić kredyt frankowy, czy zapisy o tzw. WIBOR w sieci krąży całe mnóstwo, warto jednak filtrować je świadomie, by nie uwierzyć w wątpliwe treści nie mające pokrycia w rzeczywistości.