Kolizja lub wypadek samochodowy to z pewnością jedna z sytuacji, w której nikt z nas nie chciałby się znaleźć. Jeśli jednak dojdzie do tego typu zdarzenia drogowego warto wiedzieć, w jaki sposób należy się zachować, aby chronić swoje interesy. Tym bardziej w przypadku, gdy to my jesteśmy poszkodowanymi i możemy uzyskać rekompensatę za szkodę z OC sprawcy.

 

Dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Nikt z nas nie może być pewny tego, co wydarzy się na drodze, dlatego tak istotne jest to, aby znać swoje prawa i wiedzieć, co zrobić w przypadku niekorzystnego dla nas zdarzenia. Niejednokrotnie jego skutkiem jest nie tylko uszkodzenie pojazdu, ale także długoterminowy uszczerbek na zdrowiu i konieczność poniesienia kosztów leczenia, rehabilitacji itp. W związku z tym warto od razu zająć się kwestiami dotyczącymi dochodzenia odszkodowania, które może być pokryte m.in. z polisy sprawcy. O czym dokładnie mowa i jaką rolę odgrywa tutaj dyspozycja wypłaty odszkodowania? Sprawdźmy to!

 

Czym jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania jest dokumentem, który pozwala na uzyskanie świadczenia pieniężnego w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego. Jest to w praktyce ostatni krok, jaki należy wykonać, aby otrzymać środki z towarzystwa ubezpieczeniowego. Dokument ten należy złożyć jak najszybciej, ponieważ dzięki temu skracamy czas, jaki przysługuje ubezpieczycielowi na przelanie pieniędzy na rachunek uprawnionego poszkodowanego. Co ważne, dyspozycja może dotyczyć jednak wyłącznie bezspornej części odszkodowania.

 

Co musi zawierać dyspozycja odszkodowania?

W praktycznym wymiarze, dyspozycja wypłaty odszkodowania musi mieć formę pisemną. Bardzo ważne dla rozwoju całej sprawy jest to, aby w dokumencie znalazły się wszelkie niezbędne dane i informacje. Nie ma jednego ogólnego wzoru takiej dyspozycji, ale przyjmuje się, że musi zawierać przede wszystkim: miejscowość oraz datę przygotowania dokumentu; dane osobowe poszkodowanego; numer rejestracyjny pojazdu, dane identyfikacyjne ubezpieczyciela OC sprawcy, a więc nazwę towarzystwa oraz adres; numer szkody; nazwę banku oraz numer rachunku, na który mają trafić środki. Niezbędne jest także wskazane danych osoby uprawnionej do wypłaty odszkodowania, co ma miejsce głównie, gdy polisa obejmuje śmierć, ale nie tylko. Osoba poszkodowana może bowiem upoważnić dowolną osobę prywatną, a nawet podmiot gospodarczy, a co więcej, do wypłaty pieniędzy można wskazać nawet kilku odbiorców. Dyspozycja powinna zawierać też oświadczenie o podatku VAT, a także być podpisana przez poszkodowanego.

 

Jak i gdzie złożyć dyspozycję wypłaty odszkodowania?

Dyspozycję należy dostarczyć do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego. Można to zrobić osobiście w siedzibie ubezpieczyciela, przesyłką pocztową lub online. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli osoba poszkodowana nie jest usatysfakcjonowana wysokością otrzymanej kwoty, ma prawo złożenia odwołania od tej decyzji, a jeśli to nie przyniesie efektu - może skierować sprawę na drogę sądową.