Czyste Powietrze
Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Dubeninkach cd.

Program kierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wysokość dotacji na termomodernizację domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródeł ciepła:

  • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
  • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
  • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania należy wystąpić do Wójta Gminy o wydanie zaświadczenia o dochodach.

Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Dubeninki realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na 30.06.2023 r.):

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 56
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 47
  • Liczba zakończonych przedsięwzięć: 23
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 572 926,72 zł

Sprawdź, czy Ty też możesz skorzystać! Skontaktuj się: Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Dubeninkach, Urząd Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki, tel. 87 615 81 37, p. Lucyna Olszewska

Przydatne linki:
Szczegóły programu oraz regulamin znajdą, także Państwo pod adresem:
https://czystepowietrze.gov.pl/

Kalkulator dotacji
Kalkulator dotacji -Program Czyste Powietrze
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji
Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków
 https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Czyste urządzenia
Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)
https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl/