Czas na składanie deklaracji podatkowych powoli się zbliża. Wiele osób, szczególnie przedsiębiorców, zastanawia się, jak obniżyć podatek dochodowy i uzyskać większy zwrot. Jednym ze sposobów na znalezienie dodatkowych pieniędzy jest wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych.

Wprowadzenie planu odbudowy gospodarki "Polski Ład" trochę pomieszało sprawę dotyczącą dostępnych ulg podatkowych. Przedstawiamy, jak wyglądają ulgi dla podatników w roku 2022.

 

Kwota wolna od podatku – unikanie płacenia podatku

Dla osób, które osiągają niskie dochody, jest dobra wiadomość. Mogą one uniknąć płacenia podatku dochodowego (PIT), jeśli nie przekroczą kwoty wolnej od podatku. Kwota ta w 2023 roku wynosi 30 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty następuje obowiązek zapłacenia podatku od kwoty powyżej limitu.

Oznacza to, że nawet jeśli przekroczysz kwotę wolną od podatku, i tak nadal będzie obniżenie podatku. Na przykład, podatnik o rocznym dochodzie w wysokości 50 000 zł będzie płacił podatek PIT od kwoty 10 000 zł.

 

Komu przysługuje kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku przysługuje:

  • osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia (druk PIT-37),
  • przedsiębiorcom opłacającym podatek PIT według skali podatkowej na zasadach ogólnych.

Niestety, kwota wolna od podatku nie jest dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających PIT w oparciu o podatek liniowy (druk PIT-36L), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (formularz PIT-28) lub kartę podatkową (druk PIT-16).

Deklaracje podatkowe PIT możesz wypełnić drogą internetową. Najlepiej jest to zrobić przy pomocy specjalnego oprogramowania - nowa wersja programu do PIT pozwala na jeszcze szybsze i łatwiejsze rozliczenie podatku.

 

Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla niektórych pracowników

Osoby, które muszą dojeżdżać do pracy, mogą skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Zmniejszają one kwotę podatku dochodowego przy składaniu deklaracji podatkowej, dzięki czemu można liczyć na większy zwrot podatku. Pracownicy dojeżdżający do innej miejscowości mogą odliczyć 300 zł miesięcznie (3 600 zł rocznie), natomiast pracownicy miejscowi - 250 zł miesięcznie (3 000 zł rocznie).

 

Koszty uzyskania przychodów – umowa zlecenie i o dzieło

Koszty uzyskania przychodów w ramach umowy zlecenia i o dzieło wynoszą 20% przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu. Ustawowe koszty powinny być wpisane w druku PIT-11. Jeśli poniesione przez podatnika koszty są większe niż te wskazane w PIT-11, to można wpisać wysokość kosztów faktycznie poniesionych.

 

Rozliczenie się wspólnie z małżonkiem

Małżonkowie mogą zdecydować się na wspólne rozliczenie. W tym przypadku podatek dochodowy jest wyliczany na podstawie sumy dochodów obojga małżonków, która następnie jest dzielona na dwie części. Metoda ta pozwala uniknąć wejścia na wyższy poziom skali podatkowej i zapewnia równomierne opodatkowanie obojga małżonków, a także pozwala uzyskać spore oszczędności.

Jest to szczególnie przydatne, gdy jeden małżonek zarabia powyżej 120 000 zł i nie chce trafić do II skali podatkowej, a drugi ma mniejsze dochody.