Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi poszukuje osób chętnych do świadczenia usług sprzątania klatek schodowych i terenów zewnętrznych na terenie spółdzielni. Usługi prowadzone są w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87-615-12-47, bądź bezpośrednio w biurze spółdzielni przy ul. Matejki 4 w Gołdapi.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi, adres: 19-500 Gołdap, ul. Matejki 4 nr tel. 87-6151247, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel. 87-6151247, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych,
  5. dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora,
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
  9. osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;
  10. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.