Wójt Gminy Banie Mazurskie
informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, na gminnej stronie internetowej oraz BIP zamieszczone zostało ogłoszenie:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 26 osobiście lub pod nr tel. (87) 615-71-78.