Loading

Spółdzienia Mieszkaniowa w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul. Matejki 4
tel./fax +48 87 615 12 47
Regon 000483062, NIP 847-000-01-77

 

OGŁOSZENIE

 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi ul. Matejki 4 ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 55,40 m², IV piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wraz z piwnicą i udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 1981, księga wieczysta OL1C/00004302/6 położonego w Gołdapi w budynku Armii Krajowej 18/9.

 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

 

3. Do przetargu mogą przystąpić członkowie i nie członkowie Spółdzielni .

 

4. Cena wywoławcza - 2437,00 zł/m² za prawo odrębnej własności do lokalu wraz z udziałem w gruncie. Udział w gruncie stanowi 77/10000 części w powierzchni działki. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8000,00 zł, które należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO 52 1020 4724 0000 3302 0005 9428 lub BS 21 9339 0006 0040 0406 6370 0001 najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.

 

6. Wadium przepada jeżeli nabywca nie spełni warunku określonego w punkcie 4 ogłoszenia, nie wpłaci wylicytowanej wartości prawa w terminie 30 dni od uzyskania przebicia lub nie przystąpi w terminie 30 dni do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w sprawie przeniesienia odrębnej własności lokalu i gruntu.

 

7. Przystępujący do przetargu winni, przed jego rozpoczęciem, zapoznać się z regulaminem przetargu obowiązującym w Spółdzielni.

 

8. Bliższe informacje można uzyskać w dziale członkowsko-mieszkaniowym, pokój nr 2 lub telefonicznie – 87 615 12 47.

 

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Zarząd Spółdzielni

 

Gołdap 08.01.2019r.