Ogłoszenia drobne - jak dodać

REGULAMIN OGŁOSZEŃ DROBNYCH
Przed zleceniem publikacji ogłoszenia drobnego koniecznie zapoznaj się z regulaminem!

 

ROZDZIAŁ I - dotyczy ogłoszeń zlecanych poprzez SMS

 1. Na portalu GOLDAP.INFO na stronie www.goldap.info/ogloszenia-drobne są publikowane ogłoszenia drobne, zlecane poprzez wysłanie ich treści SMSem o podwyższonej opłacie.
 2. Ogłoszenia drobne zlecone poprzez SMS zostaną opublikowane, jeśli można ich treść zaliczyć do jednej z następujących kategorii:
  a) sprzedam, oferuję, oddam, pożyczę, użyczę, wydzierżawię, kupię, szukam, znalazłem, wykonam, pomogę, z wyjątkiem ogłoszeń o treści odnoszącej się do papierosów, alkoholu, środków odurzających, leków na receptę, broni, a takze rzeczy, którymi handel jest zabroniony przez polskie prawo.
  b) ogłoszenia towarzyskie
  Ogłoszenia drobne, których treści nie można zaliczyć do wyżej wymienionych kategorii,  nie zostaną opublikowane. W przypadku wątpliwości, czy dane ogłoszenie spełnia warunki publikacji,  należy skontaktować się z redakcją pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Sposób zlecenia publikacji, czas publikacji, rodzaje ogłoszeń.

  a) Aby zamieścić ogłoszenie standardowe (kolor czcionki czarny, białe tło), wyślij SMS o treści gi.treść ogłoszenia pod numer 73601. Koszt SMS 3,69zł z VAT. Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  b) Aby zamieścić ogłoszenie wyróżnione wariant 1 (kolor czcionki czerwony, tło białe), wyślij SMS o treści gi.treść ogłoszenia pod numer 74567. Koszt SMS 4,92zł z VAT. Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  c) Aby zamieścić ogłoszenie wyróżnione wariant 2 (kolor czcionki biały, granatowe tło w postaci ramki), wyślij SMS o treści gi.treść ogłoszenia pod numer 76567. Koszt SMS 7,38zł z VAT. Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓

 4. 14-dniowy czas publikacji liczony jest jak w następujacym przykładzie:
  a) publikacja 1 stycznia  o dowolnej godzinie
  b) czas publikacji 14 dni: 1 stycznia + 14 dni = 15 stycznia
  c) usuniecie ogłoszenia 15 stycznia o dowolnej godzinie.
 5. Publikacja numeru telefonu zleceniodawcy ogłoszenia:
  a) Pod każdym ogłoszeniem podawany będzie numer telefonu, z którego wysłano SMS. Jeśli jest to numer kontaktowy do ogłoszeniodawcy, nie ma potrzeby podawania go w treści wysyłanej wiadomości SMS. Jeśli numer kontaktowy jest inny, należy podać go w treści ogłoszenia. W takiej sytuacji część numeru telefonu nadawcy będzie zakryta. Nie dotyczy to ogłoszeń towarzyskich.
  b) W przypadku ogłoszeń towarzyskich (np. szukam partnera/partnerki/towarzysza) publikowany będzie tylko numer telefonu, z którego wysłano SMS. Inne, podane w treści SMS  będę zastąpione gwiazdkami.
 6. Treść ogłoszenia nie powinna naruszać polskiego prawa oraz zasad współżycia społecznego. 
 7. Ogłoszenie powinno mieć długość do 157 znaków, łącznie ze spacjami (1 SMS GSM). Niektóre telefony pozwalają napisać i wysłać SMS-y o większej ilości znaków, z polskimi literami. Prosimy pamiętać, że telefon wysyła wówczas taką wiadomość automatycznie w kilku SMS-ach, a opłata jest pobierana za każdego w podanej wyżej wysokości.
 8. System odbiorczy usług premium SMS przyjmuje również wiadomości wysłane w postaci MMS. W przypadku otrzymania ogłoszenia w formie MMS, publikowane jest pierwszych 160 znaków (wraz ze spacjami) treści ogłoszenia. Pozostała część nie jest publikowana. Prosimy o wysyłanie ogłoszeń w formacie SMS.
 9. Nie ma możliwości modyfikacji treści ogłoszeń. Jeśli treść jest niepoprawna, ogłoszenie należy usunąć i wysłać ponownie nowe z poprawną treścią. 
 10. Usuwanie ogłoszenia:
  a) na wniosek zleceniodawcy: Aby usunąć opublikowane ogłoszenie należy z telefonu, z którego wysłano ogłoszenie lub który został podany w treści ogłoszenia, wysłać SMS na numer 504-475-522 (koszt wg cennika danego operatora) z prośbą o usunięcie ogłoszenia. Jeśli z danego numeru jest opublikowanych kilka ogłoszeń, a chodzi o usuniecie jednego, należy napisać w treści SMS, które ogłoszenie usunąć. Ogłoszenie jest usuwane w ciagu 48 godzin.
  b) redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub usunięcia już opublikowanego, jeśli mogłoby ono narazić wydawcę na odpowiedzialność cywilną lub karną. W sytuacji takiej nastąpi próba skontaktowania się ze zleceniodawcą celem wyjaśnienia sytuacji (telefonicznie lub SMS-em).
 11. Usługa jest dostępna w sieciach Orange, Plus, Era i Play. Wysłanie ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i regulaminu usług premium SMS.
 12. W przypadku błędnego wpisania prefiksu w treści SMS (pierwszego członu SMS gi.), jego treść nie dociera do redakcji. Z tego też powodu takie ogłoszenia nie może zostać opublikowane.
 13. Reklamacje dotyczące publiakcji ogłoszeń należy składać pisemnie przesyłając ją faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja powinna być podpisana przez składającego i zawierać numer telefonu, z którego wysłano ogłoszenie. Reklamacje anonimowe pozostają bez rozpatrzenia. W tylule reklamacji składanej poprzez e-mail należy wpisać "Ogłoszenie - reklamacja".
 14. Redakcja GOLDAP.INFO nie odpowiada za treść ogłoszeń.
 15. Ogłoszenia są dodawane na GOLDAP.INFO w ciągu 48 godzin. Jeśli termin w wyjątkowych okolicznościach się wydłuży, informacja o tym umieszczona będzie na stronie z ogłoszeniami.

 

ROZDZIAŁ II - dotyczy ogłoszeń zlecanych w redakcji

 1. Na portalu GOLDAP.INFO na stronie www.goldap.info/ogloszenia-drobne są publikowane ogłoszenia drobne, zlecane w redakcji.
 2. Ogłoszenia drobne zlecone w redakcji zostaną opublikowane, jeśli można ich treść zaliczyć do jednej z następujących kategorii: sprzedam, oddam, pożyczę, użyczę, wydzierżawię, kupię, szukam, znalazłem, wykonam, pomogę, oferuję, z wyjątkiem ogłoszeń towarzyskich oraz o treści odnoszącej się do papierosów, alkoholu, środków odurzających, leków na receptę, broni, a także rzeczy, którymi handel jest zabroniony przez polskie prawo.
  W przypadkach indywidualnych redakcja dopuszcza różnież publikację innego typu ogłoszeń, jak również reklam.  Szczegóły publikacji (w tym warunki publikacji) należy ustalić wówczas poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Czas publikacji, rodzaje ogłoszeń.

  a) Ogłoszenie standardowe (kolor czcionki czarny, białe tło)

  Koszt 3zł za każde rozpoczęte 160 znaków, włacznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  b) Ogłoszenie wyróżnione wariant 1 (kolor czcionki czerwony, tło białe)
  Koszt 4,00zł za każde rozpoczęte 160 znaków, włącznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  c) Ogłoszenie wyróżnione wariant 2 (kolor czcionki biały, granatowe tło w postaci ramki)
  Koszt 6,00zł za każde rozpoczęte 160 znaków, włącznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


   
 4. 14-dniowy czas publikacji liczony jest jak w następujacym przykładzie:
  a) publikacja 1 stycznia  o dowolnej godzinie
  b) czas publikacji 14 dni: 1 stycznia + 14 dni = 15 stycznia
  c) usuniecie ogłoszenia 15 stycznia o dowolnej godzinie.
 5. Do ogłoszeń zlecanych w redakcji, dotyczących sprzedaży towaru, jego użyczenia, dzierżawy lub oddania, można dołączyć jedno zdjęcie przedstawiajace wymieniony w ogłoszeniu  oferowany przedmiot (w treści ogłoszenia musi być podane, że dotyczy ono jednej z wymienionych operacji).
  a) maksymalny rozmiar zdjęcia to 480x300px (szerokość x wysokość), format jpg.
  b) zdjęcie należy przekazać na pendrivie ze złączem USB (v. 2.0). Redakcja nie przyjmuje zdjęć na innych nośnikach ani poprzez e-mail.
  c) nie ma możiwości dodania zdjęcia, gdy ogłoszenie zostało już opublikowane.
  d) zdjęcie musi przedstawiać tylko i wyłącznie oferowany przedmiot. W dziale ogłoszeń nie będą umieszczane grafiki, reklamy graficzne, plakaty oraz zdjęcia z tekstem. 
  e) koszt dodania zdjęcia do ogłoszenia drobnego to 5,00zł.

  przykład ogłoszenia ze zdjęciem ⇓
 6. Treść ogłoszenia nie powinna naruszać polskiego prawa oraz zasad współżycia społecznego. W ogłoszeniu musi być podany co najmniej jeden polski numer telefonu.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia  publikacji.
 8. Ogłoszenie powinno mieć długość nie większą niż 480 znaków, włącznie ze spacjami.
 9. Nie ma możliwości modyfikacji treści ogłoszeń. Jeśli treść jest niepoprawna, ogłoszenie należy usunąć. 
 10. Usuwanie ogłoszenia:
  a) na wniosek zleceniodawcy: Aby usunąć opublikowane ogłoszenie należy z telefonu, którego numer został podany w treści ogłoszenia, wysłać SMS na numer 504-475-522 (koszt wg cennika danego operatora) z prośbą o usunięcie ogłoszenia. Jeśli z danego numeru jest opublikowanych kilka ogłoszeń, a chodzi o usuniecie jednego, nalezy napisać w treści SMS, które ogłoszenie usunąć. Ogłoszenie jest usuwane w ciagu 48 godzin.
  b) redakcja zastrzega sobie prawo usunięcia opublikowanego ogłoszenia, jeśli mogłoby ono narazić wydawcę na odpowiedzialność cywilną lub karną. W sytuacji takiej nastąpi próba skontaktowania się ze zleceniodawcą celem wyjaśnienia sytuacji (telefonicznie lub SMS-em).
 11. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Reklamacje dotyczące publiakcji ogłoszeń należy składać pisemnie przesyłając ją faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja powinna być podpisana przez składającego i zawierać numer telefonu, z którego wysłano ogłoszenie. Reklamacje anonimowe pozostają bez rozpatrzenia. W tytule reklamacji składanej poprzez e-mail należy wpisać "Ogłoszenie - reklamacja".
 13. Redakcja GOLDAP.INFO nie odpowiada za treść ogłoszeń.
 14. Ogłoszenia są dodawane na GOLDAP.INFO w ciągu 48 godzin. Jeśli termin w wyjątkowych okolicznościach się wydłuży, informacja o tym umieszczona będzie na stronie z ogłoszeniami.

 

ROZDZIAŁ III - dotyczy ogłoszeń zlecanych poprzez stronę internetową

 1. Na portalu GOLDAP.INFO na stronie www.goldap.info/ogloszenia-drobne są publikowane ogłoszenia drobne, zlecane poprzez specjalną stronę internetową, zwaną dalej formularzem.
 2. Ogłoszenia drobne zlecone poprzez formularz zostaną opublikowane, jeśli można ich treść zaliczyć do jednej z następujących kategorii: sprzedam, oddam, pożyczę, użyczę, wydzierżawię, kupię, szukam, znalazłem, wykonam, pomogę, oferuję, z wyjątkiem ogłoszeń towarzyskich oraz o treści odnoszącej się do papierosów, alkoholu, środków odurzających, leków na receptę, broni, a także  rzeczy, których handel jest zabroniony przez polskie prawo.
 3. Płatności za publikację dokonuje się za pośrednictwem systemu Dotpay.pl. Oferuje on e-przelewy z kilkunastu banków, a także możliwość zapłaty kartą. Więcej informacji o płatnościach przez Dotpay.pl na portalu GOLDAP.INFO przeczytasz tutaj w dziale IV - informacje dotyczące płatnosci poprzez Dotpay.pl.
 4. Czas publikacji, rodzaje ogłoszeń.

  a) Ogłoszenie standardowe (kolor czcionki czarny, białe tło).

  KLIKNIJ TUTAJ, ABY DODAĆ OGŁOSZENIE

  Koszt 7zł za ogłoszenie o długości maksymalnej wynoszącej 300 znaków, włącznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  b) Ogłoszenie wyróżnione wariant 1 (kolor czcionki czerwony, tło białe). 

  KLIKNIJ TUTAJ, ABY DODAĆ OGŁOSZENIE

  Koszt 9,00zł za ogłoszenie o długości maksymalnej wynoszącej 300 znaków, włącznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  c) Ogłoszenie wyróżnione wariant 2 (kolor czcionki biały, granatowe tło w postaci ramki).

  KLIKNIJ TUTAJ, ABY DODAĆ OGŁOSZENIE

  Koszt 13,00zł za ogłoszenie o długości maksymalnej wynoszącej 300 znaków, włącznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓

 5. Aby zlecić publikację ogłoszenia, należy wypełnić ten formularz.
  krok 1 - wybierz rodzaj ogłoszenia i kliknij we właściwy link; jesli skorzystałeś z czerwono-żółtych linków powyżej, ten krok jest już za tobą.
  krok 2 - wypełnij obowiązkowe pola:  treść ogłoszenia (maksymalna długość ogłoszenia to 300 znaków), kontaktowy prawdziwy polski numer telefonu do ogłoszeniodawcy (9 cyfr), kontaktowy adres email; jeśli potrzebujesz fakturę za publikację ogłoszenia drobnego,  zaznacz odpowiednie pole i uzupełnij dane do faktury. Faktura zostanie przesłana w formacie PDF na podany w formularzu adres email. Po wypełnieniu formularza, kliknij pole "Wyślij ogłoszenie i przejdź do kasy".
  krok 3 - kliknij w link płatności i dokonaj płatności poprzez system Dotpay.pl.
 6. W ogłoszeniu drobnym opublikowana zostanie treść ogłoszenia oraz numer telefonu. Adres email służy wyłącznie do ewentualnego kontaktu redakcji, gdyby trzeba było wyjaśnić jakieś niejasności dotyczacego publikacji lub treści ogłoszenia, a także do przesłania faktury za publikację.
 7. Redakcja GOLDAP.INFO zastrzega prawo do weryfikacji  numeru telefonu podanego w ogłoszeniu. Jesli numer ten okaże się nieprawidłowy, ogłoszenie nie zostanie opublikowane. Dokonana opłata w tym przypadku nie podlega zwrotowi.
 8. 14-dniowy czas publikacji liczony jest jak w następujacym przykładzie:
  a) publikacja 1 stycznia  o dowolnej godzinie
  b) czas publikacji 14 dni: 1 stycznia + 14 dni = 15 stycznia
  c) usuniecie ogłoszenia 15 stycznia o dowolnej godzinie.
 9. Treść ogłoszenia nie powinna naruszać polskiego prawa oraz zasad współżycia społecznego. 
 10. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia  publikacji
  - z powodu niezgodności ogłoszenia z regulaminem; redakcja informuje o tym zleceniodawcę poprzez email, opłata nie jest zwracana zleceniodawcy ogłoszenia. Jeśli zleceniodawca ma wątpliwości, czy dana treść ogłoszenia jest zgodna z regulaminem, prosimy o kontakt z redakcją przez zleceniem jego publikacji.
  - bez podania przyczyny; redakcja informuje o tym zleceniodawcę poprzez email, opłata jest zwracana zleceniodawcy ogłoszenia.
 11. Nie ma możliwości modyfikacji treści ogłoszeń. Jeśli treść jest niepoprawna, ogłoszenie należy usunąć. 
 12. Usuwanie ogłoszenia:
  a) na wniosek zleceniodawcy: Aby usunąć opublikowane ogłoszenie należy z telefonu, którego numer został podany w treści ogłoszenia, wysłać SMS na numer 504-475-522 (koszt wg cennika danego operatora) z prośbą o usunięcie ogłoszenia. Jeśli z danego numeru jest opublikowanych kilka ogłoszeń, a chodzi o usunięcie jednego, nalezy napisać w treści SMS, które ogłoszenie usunąć. Ogłoszenie jest usuwane w ciagu 48 godzin.
  b) redakcja zastrzega sobie prawo usunięcia opublikowanego ogłoszenia, jeśli mogłoby ono narazić wydawcę na odpowiedzialność cywilną lub karną. W sytuacji takiej redakcja wyśle zleceniodawcy informację o tym na adres e-mail. Opłata za publikację nie jest zwracana zleceniodawcy ogłoszenia.
 13. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne:
  - z akceptacją niniejszego regulaminu.
  - ze złożeniem oświadczenia, że zleceniodawca dokonuje tej czynności z terytorium RP.
 14. Reklamacje dotyczące publiakcji ogłoszeń należy składać pisemnie przesyłając ją faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja powinna być podpisana przez składającego i zawierać numer telefonu, z którego wysłano ogłoszenie. Reklamacje anonimowe pozostają bez rozpatrzenia. W tytule reklamacji składanej poprzez e-mail należy wpisać "Ogłoszenie - reklamacja".
 15. Redakcja GOLDAP.INFO nie odpowiada za treść ogłoszeń.
 16. Ogłoszenia są dodawane na GOLDAP.INFO w ciągu 48 godzin od otrzymania przez redakcję płatności. Jeśli termin w wyjątkowych okolicznościach się wydłuży, informacja o tym umieszczona będzie na stronie z ogłoszeniami.

 

ROZDZIAŁ IV - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Wysłałem emailem zdjęcie, a nie zostało dodane. Dlaczego?

Nie przyjmujemy zdjęć wysłanych emailem. Zdjęcie do ogłoszenia należy przekazać w redakcji na pendrive podczas zlecania publikacji ogłoszenia.

2 . Chciałbym umieścić w ogłoszeniach nietypowe ogłoszenie (np. z plakatem, linkiem, filmem). Czy jest taka możilwość?

Tak. Należy w tej sprawie skontaktować się e-mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i ustalić warunki takiej publikacji.

ostatnia aktualizacja: 19/10/2017 12.00

 

 

 

NA SKRÓTY
(jeśli zapoznałeś się już wcześniej z właściwym regulaminem, ten skrót może być przydatny)

 • Sposób zlecenia publikacji, czas publikacji, rodzaje ogłoszeń.

  a) Aby zamieścić ogłoszenie standardowe (kolor czcionki czarny, białe tło), wyślij SMS o treści gi.treść ogłoszenia pod numer 73601. Koszt SMS 3,69zł z VAT. Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  b) Aby zamieścić ogłoszenie wyróżnione wariant 1 (kolor czcionki czerwony, tło białe), wyślij SMS o treści gi.treść ogłoszenia pod numer 74567. Koszt SMS 4,92zł z VAT. Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  c) Aby zamieścić ogłoszenie wyróżnione wariant 2 (kolor czcionki biały, granatowe tło w postaci ramki), wyślij SMS o treści gi.treść ogłoszenia pod numer 76567. Koszt SMS 7,38zł z VAT. Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓

 • Czas publikacji, rodzaje ogłoszeń.

  a) Ogłoszenie standardowe (kolor czcionki czarny, białe tło)

  Koszt 3zł za każde rozpoczęte 160 znaków, włacznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  b) Ogłoszenie wyróżnione wariant 1 (kolor czcionki czerwony, tło białe)
  Koszt 4,00zł za każde rozpoczęte 160 znaków, włącznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  c) Ogłoszenie wyróżnione wariant 2 (kolor czcionki biały, granatowe tło w postaci ramki)
  Koszt 6,00zł za każde rozpoczęte 160 znaków, włącznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


 • Do ogłoszeń zlecanych w redakcji, dotyczących sprzedaży towaru, jego użyczenia, dzierżawy lub oddania, można dołączyć jedno zdjęcie przedstawiajace wymieniony w ogłoszeniu  oferowany przedmiot (w treści ogłoszenia musi być podane, że dotyczy ono jednej z wymienionych operacji).

 • a) maksymalny rozmiar zdjęcia to 480x300px (szerokość x wysokość), format jpg.
  b) zdjęcie należy przekazać na pendrivie ze złączem USB (v. 2.0). Redakcja nie przyjmuje zdjęć na innych nośnikach ani poprzez e-mail.
  c) nie ma możiwości dodania zdjęcia, gdy ogłoszenie zostało już opublikowane.
  d) zdjęcie musi przedstawiać tylko i wyłącznie oferowany przedmiot. W dziale ogłoszeń nie będą umieszczane grafiki, reklamy graficzne, plakaty oraz zdjęcia z tekstem. 
  e) koszt dodania zdjęcia do ogłoszenia drobnego to 5,00zł.

  przykład ogłoszenia ze zdjęciem ⇓
 •  

 • Czas publikacji, rodzaje ogłoszeń.

  a) Ogłoszenie standardowe (kolor czcionki czarny, białe tło). W formularzu należy wybrać opcję  "standardowa czcionka (czarna) - 7,00zł / 14 dni".

  Koszt 7zł za ogłoszenie o długości maksymalnej wynoszącej 300 znaków, włącznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  b) Ogłoszenie wyróżnione wariant 1 (kolor czcionki czerwony, tło białe).  W formularzu należy wybrać opcję  "czerwona  czcionka  - 9,00zł / 14 dni".
  Koszt 9,00zł za ogłoszenie o długości maksymalnej wynoszącej 300 znaków, włącznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓


  c) Ogłoszenie wyróżnione wariant 2 (kolor czcionki biały, granatowe tło w postaci ramki). W formularzu należy wybrać opcję  "ramka, biała czcionka na granatowym tle - 13,00zł / 14 dni".
  Koszt 13,00zł za ogłoszenie o długości maksymalnej wynoszącej 300 znaków, włącznie ze spacjami.
  Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 14 dni od umieszczenia.

  przykład ogłoszenia ⇓

 • Aby zlecić publikację ogłoszenia, należy wypełnić ten formularz.
  krok 1 - wybierz rodzaj ogłoszenia i kliknij we właściwy link
  krok 2 - wypełnij obowiązkowe pola:  treść ogłoszenia (maksymalna długość ogłoszenia to 300 znaków), kontaktowy prawdziwy polski numer telefonu do ogłoszeniodawcy (9 cyfr), kontaktowy adres email; jeśli potrzebujesz fakturę za publikację ogłoszenia drobnego,  zaznacz odpowiednie pole i uzupełnij dane do faktury. Faktura zostanie przesłana w formacie PDF na podany w formularzu adres email. Po wypełnieniu formularza, kliknij pole "Wyślij ogłoszenie i przejdź do kasy".
  krok 3 - kliknij w link płatności i dokonaj płatności poprzez system Dotpay.pl. Więcej informacji o płatnościach przez Dotpay.pl na portalu GOLDAP.INFO przeczytasz tutaj w dziale IV - informacje dotyczące płatnosci poprzez Dotpay.pl.

 • INFORMACJA

  Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

   

  kalendarz wydarzeń

  Wyszukiwarka

  Loading